start | o nas | o CPL | nasze akcje |do pobrania | 1% na OPP | pomóż nam | kontakt | zapytaniaFrancuskie doświadczenia - juz są znane Małopolskim rolnikom!

18 lipca 2018 roku

W dniach 24 - 28 czerwca br. 20-osobowa grupa rolników oraz towarzyszących im doradców rolnych i przedstawicieli ugrupowań politycznych, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Francji, zorganizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji pn. "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości", której to nasze stowarzyszenie jest partnerem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji o niniejszym wyjeździe jak tez o samym projekcie można znaleźć na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej pod adresem www.mir.krakow.pl
---------------------------------------------------
Promocja rzemiosła, ginących zawodów i folkloru

18 lipca 2018 roku

Już 22 lipca 2018 roku (tj. niedziela) w Pleśnej będzie miała miejsce kolejna odsłona promocji rzemiosła, ginących zawodów i folkloru tym razem w ramach już XVI Święta Owoców i Produktów Pszczelich. W tym roku zobaczymy aż 7 stoisk rękodzielniczych. W programie przewidziano także pokazy rzemiosła, warsztaty artystyczne i prezentacje rękodzielnicze. Zaczynamy od godziny 14:00! Serdecznie zapraszamy!

Stoiska i warsztaty odbywają się w ramach projektu "Promocja rzemiosła, ginących zawodów i folkloru w ramach XVI Święta Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna" który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
---------------------------------------------------
Pleśnieński Bachus

08 lipca 2018 roku

Tarnowska Organizacja Turystyczna zaprasza na drugą edycję Pleśnieńskiego Bachusa która odbędzie się w dniu 22 lipca 2018 roku przy Święcie Owoców i Produktów Pszczelich w Pleśnej.
---------------------------------------------------
EkoFest oraz doroczne spotkanie rolników eko

07 lipca 2018 roku

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA będąc partnerem KSOW i realizując operację pt. "Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw" w partnerstwie z Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dwóch ważnych dla rolnictwa ekologicznego wydarzeniach, które będą miały miejsce w Rzuchowej i Pleśnej (woj. Małopolskie, Powiat Tarnowski, Gmina Pleśna) kolejno w dniach 21-22 lipca 2018 roku.

Mowa tu o dorocznym spotkaniu rolników ekologicznych oraz o imprezie plenerowej "EkoFest". Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
Informacja o operacji
dokument pdf |
Formularz zgloszeniowy
dokument doc |
Formularz zgloszeniowy
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków;
data zamieszczenia: 16.06.2018 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej dnia 30 czerwca 2018 tj. sobota o godz. 17.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 17.30 (II termin).
Zaproszenie i porządek obrad
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Tarnowska Karta Turystyczna

10 czerwca 2018 roku

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA wraz z Tarnowską Organizacją Turystyczną i Tarnowskim Centrum Informacji rozpoczyna innowacyjny i pilotażowy projekt pn. "Tarnowska Karta Turystyczna".

Założeniem TKT jest nie tylko ściągnięcie w region tarnowski turystów, zaproponowanie im oraz mieszkańcom bogatej oferty atrakcji turystycznych subregionu tarnowskiego, ale też zawiązanie trwałej współpracy podmiotów z branży turystycznej i czasu wolnego w celu wzajemnej promocji swoich usług oraz promocji turystycznej obszaru.
Informacja o projekcie TKT
dokument pdf |
Regulamin TKT
dokument pdf |
Informacja o projekcie TKT
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Kawiarnia z lokalnymi smakołykami w CPL

28 maja 2018 roku

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA realizuje projekt pn. "Kawiarnia z lokalnymi smakołykami szansą na rozwój usług oferowanych przez Stowarzyszenie jako istniejący podmiot ekonomii społecznej" o wartości 10 900,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 7 000,00 zł, wkład własny finansowy 3 000,00 zł oraz wkład własny osobowy jako wolontariat wynosi 900,00 zł

Celem głównym projektu jest rozwój usług oferowanych przez istniejący podmiot ekonomii społecznej którym jest Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA.

Celem szczegółowym jest poszerzenie oferty stowarzyszenia i rozwój usług opartych o marketing terytorialny/tworzenie produktów lokalnych i rozwój usług na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej z szczególnym uwzględnieniem lokalnych produktów i żywności wysokiej jakości produkowanej lokalnie.

Inicjatywa jest związana z ekonomizowaniem działalności Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA jako PES i w ramach inicjatywy nastąpi przygotowanie w tym testowanie oraz wprowadzenie do oferty podmiotu w ramach już istniejących zasobów (budynku Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej) nowych towarów i usług w tym na poszerzanie zakresu lub sposobu świadczonych usług poprzez prowadzenie kawiarni w której prezentowane i serwowane będą napoje, posiłki i desery przygotowane na bazie lokalnych surowców w tym na bazie żywności wysokiej jakości (ekologiczna, tradycyjna i regionalna).

Stowarzyszenie posiada pomieszczenie nadające się do prowadzenia kawiarni i należy je wyposażyć w odpowiednie sprzęty i urządzenia. Kawiarnia będzie też służyła rozwojowi turystyki na obszarach wiejskich poprzez prowadzone prezentacje i degustacje dań przyrządzonych z lokalnych surowców, kawiarnia będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności i będzie działała na rzecz rozwoju jej tożsamości i edukacji kulturowej. Jedną z potrzeb utworzenia kawiarni jest przede wszystkim konieczność powstania miejsca spotkań dla lokalnej społeczności i poszerzenie oferty dla turystów pod kątem turystyki kulinarnej nie tylko jako miejsca gdzie można coś zjeść czy wypić (kawe, sok) ale miejsca w którym na żywo przy produkcie można się spotkać z jego wytwórcą, producentem.
---------------------------------------------------
Wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej w partnerstwie z nami z dofinansowaniem z KSOW

16 maja 2018 rokuW 2018 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości" której celem jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we Francji – szczególnie w kwestii zakwalifikowania tzw. zbiorowych punktów sprzedaży jako działalności rolniczej, oraz zwiększenia możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży produktów o lokalne punkty sprzedaży detalicznej (targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące na obszarze powiatu, w którym rolnik prowadzi działalność oraz na terenie powiatów ościennych.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Informacja o projekcie
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Wniosek Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z dofinansowaniem z KSOW

16 maja 2018 rokuOperacja która uzyskała dofinansowanie nosi tytuł: "Ekologia! To jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw". Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budżet operacji to 379 009,00 zł z czego kwota rekomendowanego finansowania wynosi 378 545,00 zł

Głównym celem projektu jest: przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje uzyskanie statusu rolnictwa ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnym przykładzie wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy – wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Informacja o projekcie
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Wniosek Gminy Ciężkowice w partnerstwie z nami z dofinansowaniem z KSOW

16 maja 2018 roku

Operacja która uzyskała dofinansowanie w ramach złożonego wniosku nosi tytuł: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny". Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budżet operacji to 340 079,88 zł zaś kwota rekomendowanego finansowania wynosi: 313 019,88 zł

Głównym celem projektu jest: przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy – wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Informacja o projekcie
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Ankieta dotycząca zapotrzebowania na ofertę turystyczną Gminy Pleśna

12 stycznia 2018

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej zapotrzebowania na ofertę turystyczną Gminy Pleśna. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez Urząd Gminy Pleśna przy wyborze zadań oraz opracowywaniu wniosków o dofinansowanie dotyczących rozwoju oferty turystycznej w Gminie Pleśna.

Ankietę można wypełnić klikając na Link do ankiety dotyczącej zapotrzebowania na ofertę turystyczną Gminy Pleśna

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 21 stycznia 2018 roku.
---------------------------------------------------
Ogłoszenie o naborze pracownika - księgowy

16 grudnia 2017

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA ogłasza nabór na Pracownika Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej na stanowisko Głównego Księgowego. Informacje dot. naboru w tym Zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, wymagania związane z naborem do pracy w CPL można znalezc poniżej. Termin składania ofert mija 30 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00.
Pobierz informację o naborze pracownika
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Centrum Produktu Lokalnego laureatem konkursu "EkoLeader LGD"

16 października 2017

Właśnie zostały opublikowane wyniki konkursu "EkoLeader LGD" i Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej zrealizowane przy wsparciu środków pochodzących z budżetu LSR Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zostało jednym z 3 laureatów spośród wielu zgłoszonych do konkursu przykładów proekologicznych operacji. Laureaci zostali wybrani w ramach trzech kategorii:

1.Projekty społeczne: LGD "Tygiel Doliny Bugu" - za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 – 2013 przez Ziołowy Zakątek Angielczyk s.j., pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlaskiego Ogrodu Ziołowego poprzez zakup tabliczek i etykiet do opisu roślin" (woj. Podlaskie);

2.Projekty gospodarcze: LGD "Ziemia Gotyku" - za operację zrealizowaną w ramach PROW 2014 - 2020 przez Panią Renatę Długoborską, pt. "Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej myjni parowej "Eco Kropla" Renata Długoborska" (woj. Kujawsko-Pomorskie);

3.Projekty inwestycyjne: "LGD Dunajec - Biała" - za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 - 2013 przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, pt. "Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa" (woj. Małopolskie).

Główne cele Konkursu to: identyfikacja, wyłonienie, nagrodzenie oraz promowanie dobrych przykładów uwzględnienia aspektów ekologicznych i klimatycznych w projektowaniu i realizacji operacji wdrażających lokalne strategie rozwoju LSR, w szczególności tych o charakterze ekoinnowacyjnym, które są realizowane lub zostały zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w poprzedniej (2007 - 2013) lub w aktualnej perspektywie finansowej.

Konkurs realizowany był w ramach operacji pt. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2017, Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

Ranking dostępny jest na stronie www.ekoleader.pl Lista dobrych praktyk zgłoszonych do Konkursu z opisami dostępna jest w zakładce Dobre Praktyki.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
---------------------------------------------------
Małopolskie produkty regionalne potencjałem do rozwoju obszaru

30 września 2017

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zrealizowało kolejny projekt tym razem skierowany do producentów/wytwórców Małopolskich produktów regionalnych. Projekt towarzyszył piętnastej edycji Święta Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna. Impreza odbyła się w niedzielę, 9 lipca 2017 roku.

Głównym celem projektu było przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje zarejestrowanie produktu regionalnego w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnym przykładzie wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienie tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy,? wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Już teraz wiadomo, że w wyniku operacji producenci maliny z terenu Gminy Pleśna postanowili przygotować wniosek o rejestrację produktu regionalnego jakim ma być Malina z Doliny Dunajca i Białej. Być może bęzie to dwunasty produkt regionalny województwa Małopolskiego.

Uczestnicy projektu mogli skosztować wszystkich 11 Małopolskich Produktów Regionalnych oraz porozmawiać z ich wytwórcami.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
---------------------------------------------------
Promocja rzemiosła, ginących zawodów i folkloru w Pleśnej

30 września 2017

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA jak co roku zorganizowało promocje rzemiosła, ginących zawodów i folkloru w ramach piętnastej edycji Święta Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna. Impreza odbyła się w niedzielę, 9 lipca 2017 roku.

Jednakże w tym roku podobnie jak i w roku zeszłym organizatorzy Święta chcieli położyć szczególny nacisk na propagowanie folkloru i ginącego rzemiosła charakterystycznego dla Małopolski, tym samym prezentując dokonania artystyczne miejscowych twórców i rękodzielników.

Podczas Święta prezentowane były: rzeźba w drewnie, bednarstwo, kowalstwo, lokalne malarstwo i rysunek jak również pokaz rękodzieła uświetnił Występ Orkiestry Dętej Szczepanowice. Organizatorzy przewidzieli także przeprowadzenie warsztatów ginących zawodów dla wszystkich chętnych odwiedzających imprezę.
Informacja o projekcie
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy

30 września 2017

W dniach 20, 21 lipca 2017 roku Partner KSOW, Tarnowska Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt, pn. "Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy". Projekt był skierowany do środowiska rolników, właścicieli winnic. Ocena win i warsztaty odbyły się w budynku Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.

Głównym celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w celu przeprowadzenia weryfikacji jakości Małopolskiego wina wraz z wprowadzeniem modyfikacji przy wytwarzaniu wina zgodnie z zaleceniami francuskich specjalistów, co pozwoli na produkcję wina na najwyższym poziomie.
---------------------------------------------------
Informacja o rozpoczęciu projektu

16 sierpnia 2017

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA wraz z partnerami Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pn. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje”. Projekt będzie realizowany od lipca 2017 roku do czerwca 2020 roku. Celem inicjatywy jest zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czyli jego identyfikacja, dokumentacja, zachowanie, promowanie i przekazywanie z pokolenia na pokolenie.
Pobierz informację o rozpoczęciu projektu
dokument pdf |
Karta zgłoszeniowa
dokument pdf |
Regulamin uczestnictwa
dokument pdf |
Deklaracja uczestnika
dokument pdf |
Oświadczenie dla nie pełnoletnich
dokument pdf |
Oświadczenie dla pełnoletnich
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Wniosek Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z dofinansowaniem z KSOW

02 lipca 2017

Projekt który uzyskał dofinansowanie nosi tytuł "Małopolskie produkty regionalne potencjałem do rozwoju obszaru" i jest skierowany do producentów/wytwórców Małopolskich produktów regionalnych.

Głównym celem projektu jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje zarejestrowanie produktu regionalnego w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnym przykładzie wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienie tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy - wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Do udziału w projekcie zapraszamy rolników, producentów, wytwórców produktów regionalnych z terenu województwa Małopolskiego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Pobierz formularz zgłoszenia do projektu
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków;
data zamieszczenia: 11.06.2017 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej dnia 25 czerwca 2017 tj. niedziela o godz. 18.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 18.30 (II termin).
Zaproszenie i porządek obrad
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków;
data zamieszczenia: 14.05.2017 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej dnia 29 maja 2017 tj. poniedziałek o godz. 18.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 18.30 (II termin).
Zaproszenie i porządek obrad
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Ogłoszenie o naborze pracownika

08 maja 2017

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA ogłasza nabór na Pracownika Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Informacje dot. naboru w tym Zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, wymagania związane z naborem do pracy w CPL można znalezc poniżej. Termin składania ofert mija 22 maja 2017 roku o godzinie 16:00.

Data modyfikacji ogłoszenia: 22-05-2017

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA przedłuża nabór na Pracownika Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej o jeden tydzień. Termin składania ofert mija 29 maja 2017 roku o godzinie 12:00.

Data modyfikacji ogłoszenia: 29-05-2017

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA informuje, że w trakcie naboru wpłyneło 12 ofert z czego 11 spełniło wymogi formalne. Z kandydatami którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w terminie do połowy czerwca 2017 roku.
Pobierz informację o naborze pracownika
dokument pdf |
Pobierz informację o wynikach oceny formalnej w ramach naboru pracownika
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Przywracanie starych odmian drzew owocowych a tym samym tworzenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie starego sadu tradycyjnego

16 stycznia 2017

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Przywracanie starych odmian drzew owocowych a tym samym tworzenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie starego sadu tradycyjnego". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy udało się w miejscowości Lichwin na terenie Gminy Pleśna utworzyć jeden przykładowy sad tradycyjny składający się z sadzonek starych odmian drzew owocowych (jabłonie, czereśnie, wiśnie, grusze, śliwy).
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Uporządkowanie terenu dawnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej przy rzece Biała

16 stycznia 2017

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Uporządkowanie terenu dawnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej przy rzece Biała". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy udało się uporządkować teren dawnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej przy rzece Biała w miejscowości Woźniczna w Gminie Pleśna. .
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na szkolenie dla rolników

05 listopad 2016

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (33-114 Rzuchowa 1) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie w zakresie Uwarunkowań prawnych sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego, która odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (Gm. Pleśna) dnia 09 LISTOPADA 2016 r.

Szkolenie kierowane jest do rolników zainteresowanych sprzedażą bezposrednią produktów pochodzenia zwierzęcego.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pt: "Rozbudowa sieci sprzedaży Produktów Lokalnych z Małopolski", ze środków Funduszu Grantowego w ramach Projektu "Produkt Lokalny Małopolska".
Pobierz program i zgłoszenie na szkolenie
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na konferencję

30 października 2016

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (33-114 Rzuchowa 1) serdecznie zaprasza na konferencję pn. "POPULARYZACJA INICJATYW OBYWATELSKICH DLA ŚRODOWISKA", która odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (Gm. Pleśna) dnia 17 LISTOPADA 2016 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie tworzenia i współpracy przy realizacji inicjatyw lokalnych, ich roli dla środowiska oraz wzmacniania więzi społecznych. Przedstawiony zostanie również modelowy obraz współpracy lokalnej na rzecz ochrony środowiska.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 218/2015/Wn12/EE-il/D.
Pobierz zgłoszenie na konferencje
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zwiększenie szans na przeżycie leśnej zwierzyny w okresie trudnych warunków atmosferycznych poprzez zakup i montaż paśników

15 października 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Zwiększenie szans na przeżycie leśnej zwierzyny w okresie trudnych warunków atmosferycznych poprzez zakup i montaż paśników". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tego zadania udało się zakupić i zamontować 6 sztuk drewnianych paśników na terenie 3 Gmin Powiatu Tarnowskiego.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Stworzenie warunków do rozmnażania się bociana poprzez zakup i montaż nowego gniazda.

14 października 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Stworzenie warunków do rozmnażania się bociana poprzez zakup i montaż nowego gniazda". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy W ramach tego zadania udało się zakupić i zamontować jedną nową platformę pod gniazdo bocianie i przenieść na nią nowy wieniec na potrzeby przyszłorocznego rozrodu bocianów.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Stworzenie warunków do rozmnażania się ryb w rzece Wątok

14 października 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Stworzenie warunków do rozmnażania się ryb w rzece Wątok". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy rozpoczęto hodowlę krów rasy polskiej-czerwonobiałej z znacznie obniżonym dolewem holsztyno-fryza na terenie Gminy Żabno.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolnych poprzez założenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

14 października 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolnych poprzez założenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy W ramach tego zadania udało się na terenie Gminy Zakliczyn utworzyć jedną przykładową miedzę śródpolną w postaci zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Miedza powstała z takich roślin jak: róża jadalna, tarnina, jeżyna, głóg, kalina.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Przywracanie starych ras zwierząt gospodarskich poprzez zakup dwóch krów rasy polskiej-czerwonobiałej

14 października 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Przywracanie starych ras zwierząt gospodarskich poprzez zakup dwóch krów rasy polskiej-czerwonobiałej". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy W ramach tego zadania udało się zakupić i zamontować jedną nową platformę pod gniazdo bocianie i przenieść na nią nowy wieniec na potrzeby przyszłorocznego rozrodu bocianów.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla rolników

10 października 2016

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (33-114 Rzuchowa 1) zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie z zakresu:

a) 13 października 2016 roku - Podatkowo–księgowe uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia rolniczego,
b) 14 października 2016 roku - Uwarunkowania prawne sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia rolniczego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 13 października br. Szklenie odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, 33-114 Rzuchowa 1A.

Szkolenia są bezpłatne.

Szkolenia są częścią zadania pod nazwą "Rozbudowa sieci sprzedaży Produktów Lokalnych z Małopolski". Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Pobierz zgłoszenie szkolenie księgowość
dokument pdf |
Pobierz zgłoszenie szkolenie aspekty prawne
dokument pdf |
---------------------------------------------------
CPL zakwalifikowane do projektu Wieś dla Smakoszy

06 pazdziernika 2016

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (33-114 Rzuchowa 1) z przyjemnością informuje, że decyzją Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez MOT Centrum Produktu Lokalnego w Rzuychowej zostało uczestnikiem projektu promującego dziedzictwo kulinarne Małopolski "Wieś dla Smakoszy".

Poniżej publikujemy listę obiektów, które zostały uwzględnione w pierwszym etapie projektu i znalazły się w wydawnictwie "Wieś dla smakoszy".
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
Pobierz katalog obiektów
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zapraszamy do projektu Wieś dla Smakoszy

15 sierpnia 2016

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (33-114 Rzuchowa 1) serdecznie zaprasza lokalnych twórców ludowych, rzemieślników, producentów i rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości (regionalną, tradycyjną, ekologiczną itp.) do współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej przy Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu pn "Wieś dla Smakoszy".
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zapraszamy na promocje rzemiosła, ginących zawodów i folkloru

13 lipca 2016

Zarząd Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zaprasza na promocje rzemiosła, ginących zawodów i folkloru w ramach czternastej edycji Święta Owoców. Impreza odbędzie się w niedzielę, 24 lipca 2016 roku - rozpoczęcie o godz. 15.00.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Stworzenie warunków do rozwoju populacji jeża

23 czerwca 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Stworzenie warunków do rozwoju populacji jeża". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy zostało zakupionych i zamontowanych 12 drewnianych budek dla jeży.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Popularyzowanie starych odmian warzyw wśród dzieci sposobem na utrzymanie tradycyjnych gatunków

22 czerwca 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Popularyzowanie starych odmian warzyw wśród dzieci sposobem na utrzymanie tradycyjnych gatunków". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy w miejscowości Szczepanowice na terenie Gminy Pleśna powstał pokazowy warzywnik dla dzieci, w którym są uprawiane stare odmiany warzyw.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Nasze stoisko informacyjno-edukacyjne w Pleśnej

19 czerwca 2016

W dniu 12 czerwca 2016 roku tj. niedziela stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA prowadziło stoisko informacyjno-edukacyjne na swój temat oraz w zakresie ochrony środowiska, zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia i zachęcające do zakupów lokalnych z wykorzystaniem systemu sprzedaży bezpośredniej.

Stoisko to zlokalizowane było w Pleśnej obok Domu Kultury Gminy Pleśna w ramach co rocznego Pikniku Organizacji Pozarządowych. Była to już 3 edycja tej imprezy. Na stoisku obecna była Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Barbara Zych.
---------------------------------------------------
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków;
data zamieszczenia: 16.06.2016 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej dnia 30 czerwca 2016 tj. czwartek o godz. 18.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 18.30 (II termin).
Zaproszenie i porządek obrad
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Piknik Organizacji Pozarzadowych

02 czerwca 2016

Razem z Gminą Pleśna zapraszamy na Piknik Organizacji Pozarządowych który odbędzie się w niedzielę tj. 12 czerwca 2016 roku. Na stoiskach Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Pleśna czeka na Was wiele atrakcji ...
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających poprzez uruchomienie sieci tzw. hoteli dla owadów

02 czerwca 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających poprzez uruchomienie sieci tzw. hoteli dla owadów". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy zostało zakupionych i zamontowanych 12 domków dla owadów. Owady otrzymały nowe, dogodne miejsca do wylęgu w miejscowościach: Ciężkowice – Gmina Ciężkowice, Janowice i Lichwin - Gmina Pleśna, Jodłówka-Wałki – Gmina Tarnów, Sukmanie – Gmina Wojnicz, Kończyska – Gmina Zakliczyn oraz Ilkowice - Gmina Żabno. Hotel dla owadów to sztuczna budowla z materiałów naturalnych, zapewniająca różnym gatunkom owadów schronienie i możliwość budowy gniazd, szczególnie podczas zimy.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Propagowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż lampy fotowoltaicznej, a tym samym ochrona środowiska naturalnego w miejscowości Jodłówka-Wałki

07 kwietnia 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Propagowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż lampy fotowoltaicznej, a tym samym ochrona środowiska naturalnego w miejscowości Jodłówka-Wałki". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy została zakupiona i zamontowana jedna lampa fotowoltaiczna w Jodłówce-Wałki (gmina Tarnów) wraz z tabliczką informacyjną na temat paneli fotowoltaicznych i ich wpływu na środowisko. Pieczę nad montażem lampy sprawowali druhowie z OSP Jodłówka-Wałki, za co serdecznie dziękujemy.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Propagowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż lampy fotowoltaicznej, a tym samym ochrona środowiska naturalnego w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska

29 marca 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Propagowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż lampy fotowoltaicznej, a tym samym ochrona środowiska naturalnego w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy została zakupiona i zamontowana jedna lampa fotowoltaiczna w Dąbrówce Szczepanowskiej (gmina Pleśna) wraz z tabliczką informacyjną na temat paneli fotowoltaicznych i ich wpływu na środowisko. Pieczę nad montażem lampy sprawowała Sołtys wsi Dąbrówka Szczepanowska Pani Małgorzata Maciak, za co serdecznie dziękujemy.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Stworzenie warunków do rozmnażania się ptaków poprzez montaż budek lęgowych

26 marca 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Stworzenie warunków do rozmnażania się ptaków poprzez montaż budek lęgowych". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy zostało zakupionych i zamontowanych 50 drewnianych budek lęgowych dla ptaków z 4 różnymi średnicami wlotu (dla 4 różnych gatunków ptaków). Zdjęcia z montażu budek można zobaczyc na naszym profilu facebokowym.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej na rzecz odnawialnych źródeł energii - panele solarne

11 lutego 2016

Udało się nam zrealizować kolejne przedsięwzięcie tym razem pod nazwą "Zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej na rzecz odnawialnych źródeł energii - panele solarne". Jest to inicjatywa realizowana w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach tej inicjatywy zostały zakupione i zamontowane panele solarne wraz z osprzętem na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach Wielkich (gmina Tarnów). Na etapie opracowania jest tabliczka informacyjna na temat kolektorów słonecznych i ich wpływu na środowisko, która zawiśnie przy budynku OSP. Pieczę nad montażem kolektorów objął Prezes OSP Koszyce Wielkie, za co serdecznie dziękujemy.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
18 inicjatyw wybranych do finansowania

07 luty 2016

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz inicjatyw jakie zostały zakwalifikowane przez nasze stowarzyszenie do realizacji w ramach wniosku składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naborze kończącym się w dniu 01 luty 2016. Do dofinansowania wybrano łącznie 18 projektów na łączną kwotę 300 362,00 zł. Teraz pozostaje jedynie czekać na pozytywną ocenę wniosku przez NFOŚiGW :)
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Pierwszych 6 inicjatyw zrealizowanych

14 stycznia 2016

Miło, nam poinformować, iż do końca 2015 roku udało nam się zrealizować 6 z 20 inicjatyw w ramach projektu "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego".
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw poprzez budowę bazy danych o starych gatunkach, rasach i odmianach roślin i zwierząt gospodarskich

31 grudnia 2015

Miło, nam poinformować, iż udało się nam już w całości zrealizować kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". W ramach inicjatywy o nazwie „Tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw poprzez budowę bazy danych o starych gatunkach, rasach i odmianach roślin i zwierząt gospodarskich”. W ramach tego działania stworzona została baza danych www.tradycyjneodmiany.pl w której wszyscy zainteresowani będą mogli dodać ogłoszenia o starych odmianach roślin i zwierząt.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zachowanie starych odmian roślin ozdobnych i ochrona środowiska poprzez montaż kompostowników odpadów organicznych i tworzenie bioróżnorodności

21 grudnia 2015

Udało się nam już w całości zrealizować przedsięwzięcie pod nazwą "Zachowanie starych odmian roślin ozdobnych i ochrona środowiska poprzez montaż kompostowników odpadów organicznych i tworzenie bioróżnorodności" w ramach której zakupiono 20 kompletów materiału nasadzeniowego do ogródków przydomowych, kompostowniki oraz tabliczki informujące o przedsięwzięciu. Na wiosnę zapraszamy wszystkich chętnych do podziwiania malowniczości ogrodów w miejscowościach Rzuchowa (gm. Pleśna), Bruśnik, Jastrzębia Górna, Kipszna, Tursko oraz Pławna (Gm. Cięzkowice). Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Trwają prace przy budowie ogródka edukacyjnego

20 grudnia 2015

W dniu 16 grudnia 2015 roku uprawomocniła się decyzja ws. pozwolenia na budowę małej infrastruktury w ramach ogródka edukacyjnego. Ogródek ten powstaje przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu pn "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego"

Jest to inicjatywa nr 4 i w jej kosztach pojawia się zakup i montaż 10 szt drewnianych donic/korytek w których będą sadzone różnego rodzaju rośliny na potrzeby prowadzonych zajęć, zakup 10 stołów ogrodowych drewnianych i 20 ławek zdolnych pomieścić grupę 60 osób w trakcie zajęć na wolnym powietrzu. Dodatkowo w ogródku pojawiła się szklarnia z profili aluminiowych o pow 8 mkw i jest właśnie budowane ogrodzenie parkanowe. W ogródku edukacyjnym dzieci będą zdobywać wiedze na temat tego skąd się bierze żywność, jak wygląda rolnictwo ekologiczne, będą mogły same spróbować pracy rolnika. Dzięki tak prowadzonej edukacji dzieci i dzięki rozmnażaniu starych odmian roślin będziemy wspierać ochrone zagrożonych gatunków i tym samym korzystanie oddziaływać na środowisko naturalne.
---------------------------------------------------
Kryształy Soli dla naszego stowarzyszenia

20 grudnia 2015

W dniu 18 grudnia 2015 roku w Krakowie Wiceprezes Zarządu naszego stowarzyszenia Pani Barbara Zych odebrała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy wyróżnienie w konkursie Kryształy Soli 2015.

Nasze stowarzyszenie znalazło się w śród 8 laureatów w kategorii:
SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
LAUREAT: Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów
WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Wyróżnienie otrzymaliśmy w dowód uznania za działania na rzecz rozwoju i wspierania tradycyjnych gospodarstw rolnych, pielęgnowanie i kultywowanie tradycji polskiej wsi, propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia przez nowatorskie działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej, promocję produktów lokalnych i obszarów wiejskich przy wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczych regionu do promocji rozwoju lokalnego i gospodarczego.
---------------------------------------------------
Poszukiwani instruktorzy do zajęć

17 pazdziernika 2015

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w związku z uruchomieniem Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) poszukuje instruktorów do prowadzenia:

a) Zajęcia plastyczne (rysowanie i malowanie),
b) Zajęcia muzyczne (gra na gitarze),
c) Zajęcia fotograficzne,
d) Zajęcia florystyczne,
e) Zajęcia z Kursu tańca,
f) Zajęcia fitness,
g) Zajęcia decoupage,
h) Zajęcia z zasad stosowania savoir-vivre'u. tj Nakrywania, podawania do stołu i zasad spożywania,
i) Zajęcia z Patchwork,
j) zajęcia sportowe ogólnorozwojowe,
k) Zajęcia karate, sztuki walki,
l) Zajęcia z ceramiki,
ł) Zajęcia z jogi,
m) zajęcia dla aktywnych seniorów,
n) Zajęcia z zumba.

Zainteresowane współpracą osoby proszone są o pobranie, wypełnienie i odesłanie do stowarzyszenia karty zgłoszeniowej zamieszczonej poniżej.
Pobierz formularz ofertowy
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Poszukiwani lokalni rolnicy ekologiczni i tradycyjni!

26 września 2015

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w związku z uruchomieniem Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) a w nim sklepiku do sprzedaży bezpośredniej poszukuje:

a) rolników rolnictwa ekologicznego (których gospodarstwa objęte są nadzorem uprawnionych jednostek certyfikujących)
b) rolników wytwarzających produkty tradycyjne (wpisane na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
c) rolników wytwarzających produkty lokalnie na małą skalę beż użycia chemii.

W ramach planowanej współpracy planuje się sprzedaż zgłoszonych produktów w CPL które to ma m.in. łączyć lokalnych rolników z konsumentami zainteresowanymi zakupem bezpośrednio od producenta żywności wysokiej jakości.

Zainteresowane współpracą osoby proszone są o pobranie, wypełnienie i odesłanie do stowarzyszenia karty zgłoszeniowej zamieszczonej poniżej.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Przeciwdziałanie znikaniu owadów zapylających - pszczoły

24 września 2015

Udało się nam już w całości zrealizować przedsięwzięcie pod nazwą „Przeciwdziałanie znikaniu owadów zapylających-pszczoły” w ramach której zakupione zostało 20 kompletnych uli wraz z odkładami pszczelimi oraz 100 kg rośliny miododajnej. We wrześniu oraz październiku (w zależności od warunków pogodowych) zapraszamy wszystkich chętnych na otwarte prelekcje pszczelarskie w miejscowości Jodłówka-Wałki koło Tarnowa. Zainteresowanych spotkaniami prosimy o kontakt z biurem stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.
Pobierz materiał informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Uroczyste otwarcie Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej

22 sierpnia 2015

W sobotę 22 sierpnia 2015 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Produktu Lokalnego (CPL) w Rzuchowej (gmina Pleśna), które wreszcie zaprasza do swojej nowej siedziby na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. Obiekt powstał kosztem blisko 840 tysięcy złotych w miejscu dawnej wozowni przy starej stodole dworskiej. Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej należy do stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA dzięki to któremu stowarzyszeniu powstało i przez to stowarzyszenie jest też prowadzone.

Jednym z głównych zadań jakie postawiono przed CPL, jest łączenie lokalnych producentów rolnych z konsumentami, którzy mogliby być zainteresowani żywnością wysokiej jakości tj. żywnością ekologiczną i tradycyjną. Dlatego też w budynku Centrum zlokalizowany został niewielki sklepik prowadzony przez lokalnych rolników w którym w ramach sprzedaży bezpośredniej dostępne są owoce i warzywa. Ze względu na małą skalę produkcji jak również ograniczone zdolności produkcyjne małych rodzinnych gospodarstw rolnych produkty te są droższe od ich konwencjonalnych odpowiedników (uprawianych na skale masową przy użyciu nawozów sztucznych, oprysków i innych środków chemicznych). Niemniej jednak są one dużo tańsze niż w ofercie sklepów z tzw. „zdrową żywnością”. Cała idea polega na tym, że rolnik np. za 1 sałatę w hurcie otrzymuje 1,00 zł zaś klient w sklepie płaci za nią ok. 8,00 zł. W sklepiku zlokalizowanym w CPL ta sałata kosztuje 4,00 zł przez co rolnik otrzymuje 4 razy więcej dzięki czemu produkcja jest dla niego opłacalna zaś konsument płaci o połowę mniej przez co żywność ekologiczna jest dla niego bardziej dostępna.

Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest też ochrona środowiska, promocja zdrowia i zdrowego odżywiania jak również promocja produktów lokalnych, a przez to zachowanie starych ras zwierząt, starych odmian roślin dla przyszłych pokoleń. Członkowie stowarzyszenia chcą by Centrum Produktu Lokalnego stało się prawdziwym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, zdrowego odżywiania i ochrony środowiska naturalnego. Wierzą również, że CPL pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej.

W CPL zlokalizowano także sale do przeprowadzania różnych zajęć i warsztatów jak również prowadzony jest przy nim mały ogródek edukacyjny gdzie dzieci mogą zgłębiać wiedze z zakresu rolnictwa ekologicznego. W Centrum Produktu Lokalnego dzieci dowiedzą się że mleko pochodzi nie z kartonu czy butelki ze sklepu a od krowy, bynajmniej nie fioletowej. Dowiedzą się też jak uprawia się warzywa czy owoce. Dorośli z kolei będą mogli popróbować produktów tradycyjnych (wpisanych na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) w specjalnie do tego utworzonej „kawiarence”.

Sklepik jest czynny we wtorki, piątki w godzinach popołudniowych od 16:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 11:00 do 20:00. Stowarzyszenie jest chętne do nawiązania współpracy z nowymi rolnikami posiadającymi gospodarstwa certyfikowane w kierunku produkcji żywności ekologicznej.

Więcej na stronie www.cpl.odrolnika.pl
---------------------------------------------------
Bezpłatne warsztaty komputerowe dla osób w wieku 50+

16 sierpnia 2015

Samorząd Gminy Pleśna zachęca mieszkańców Gminy Pleśna do udziału w bezpłatnych warsztatach komputerowych dla osób w wieku poyżej 50 lat.
Pobierz plakat informacyjny
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Duża Japońska stacja telewizyjna w CPL

21 czerwca 2015

W dniu 20 czerwca 2015 roku tj. sobota we wsi Rzuchowa w Centrum Produktu Lokalnego gościła ekipa Fuji Television Network.

W gminie Pleśna kręcony był materiał do programu turystycznego emitowanego przez tą stację. Program ma trwać 60 minut i będzie promował Kraków oraz produkty lokalne wytwarzane przez rolników i dostarczane do mieszkańców stolicy naszego regionu. Niniejszy program jest bezpłatną i zarazem ogromną reklamą dla naszego województwa i Gminy Pleśna. Przypomnijmy, że Fuji Television Network znana jako Fuji TV to komercyjna duża Japońska sieć telewizyjna z siedzibą w Tokio, działająca na rynku blisko 130 mln widzów i jest to flagowa stacja telewizyjna Fuji News Network (FNN) i Fuji Network System (FNS)
---------------------------------------------------
Goście z Rumunii w CPL

21 czerwca 2015

W dniu 17 czerwca 2015 roku tj. środa we wsi Rzuchowa w Centrum Produktu Lokalnego gościła 42 osobowa delegacja z Rumunii.

Delegacja przybyła z regionu partnerskiego woj. Małopolskiego tj. z województwa Kluż i składała się z przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, biznesu, LGD i rolników.

Nasi goście zdobywali wiedze w zakresie produktów lokalnych, rolnictwa ekologicznego i form kształtowania lokalnych rynków zbytu żywności wysokiej jakości na przykładzie rozwiązań stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.
---------------------------------------------------
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków;
data zamieszczenia: 17.06.2015 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej dnia 30 czerwca 2015 o godz. 18.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 18.30 (II termin).
Zaproszenie i porządek obrad
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Nasze stoisko edukacyjne w Nowej Hucie

10 maja 2015

W dniu 09 maja 2015 roku tj. sobota stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA prowadziło stoisko edukacyjne o tematyce zdrowego odżywiania, trybu zycia i zachęcające do zakupów lokalnych z wykorzystaniem konwencji sprzedaży bezpośredniej.

Stoisko to zlokalizowane było w Krakowie (Nowa Huta) przy Nowohuckim Centrum Kultury w ramach Targu Produktów Lokalnych tzw. Targ Marchewkowy organizowanego z koleii przez Fundację Partnerstwo dla Srodowiska. Stowarzyszenie promowało system tzw "rezerwacji żywności" poprzez stronę internetową www.rezerwacja.paczkaodrolnika.pl dzięki której to aplikacji istnieje możliwość zamówienia lokalnej żywności wprost pod drzwi domu.

Na stoisku lokalni rolnicy skupieni w stowarzyszeniu opowiadali o różnicy pomiędzy żywnością produkowaną lokalnie, a tą produkowaną masowo, o różnicy pomiędzy żywnością produkowaną przy użyciu środków chemicznych i bez nich, a także informowali o tym w jaki sposób można zapisać się na dostawy "paczki od rolnika".
---------------------------------------------------
Goście z Północy w CPL

10 maja 2015

w dniu 03 maja 2015 roku tj. niedziela Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA gościło w Centrum produktu Lokalnego w Rzuchowej gości z Norwegii. 16 osobowa delegacja składała się z pracowników przedszkola Ljabru Gard Steinerbarnehage z Oslo.

Przedmiotem wizyty gości z Norwegii była wymiana informacji na temat rolnictwa ekologicznego i ekologicznych metod edukacji dzieci.

Gminę Pleśną reprezentował Pan Ryszard Stankowski - Zastępca Wójta Gminy

W trakcie spotkania poruszono możliwość nawiązania współpracy pomiędzy obiema stronami co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony gości z Norwegii.

Gościom bardzo podobały się krajobrazy oraz małe gospodarstwa rodzinne z terenu naszego województwa.
---------------------------------------------------
Są środki finansowe na realizacje zgłoszonych do nas 26 inicjatyw loklanych

19 kwietnia 2015

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA otrzymało pozytywną rekomendację do dofinansowania przedsięwzięcia pod tytułem "Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego". Kwota dofinansowania wynosi pół miliona złotych.

W ramach tego zadania, które jest odpowiedzią na potrzebę lokalnej społeczności w podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz realizacji inicjatyw społecznych, pod nadzorem naszego stowarzyszenia zostanie przeprowadzonych 26 oddolnych inicjatyw, które zostały do nas zgłoszone przez mieszkańców powiatu tarnowskiego. Spośród 26 lokalnych inicjatyw 5 zostało zgłoszonych przez osoby fizyczne, 10 przez grupy nieformalne tzn. nie posiadające osobowości prawnej, 2 przez Rady Sołeckie, 2 przez Ochotnicze Straże Pożarne, 7 przez stowarzyszenia posiadając osobowość prawną.

Projekt pozwoli na realizację zadań, które stanowią problem ekologiczny dla lokalnej społeczności. Ponadto zostanie przeprowadzonych szereg kampanii informacyjnych, które pozwolą na późniejsze angażowanie się społeczności w lokalne ekologiczne inicjatywy. Realizacja zadania wzmocni w mieszkańcach przeświadczenie, że ich głos się liczy, a przedsięwzięcia, które są dla nich ważne nie zostaną pominięte. Podniesie się świadomość, że wspólne działanie, tworzenie lokalnych partnerstw przynosi wymierne efekty w postaci realizacji inicjatyw, które mieszkańcy sami zgłosili.

W projekcie zostaną zrealizowane m.in. zadania mające na celu: przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i raz zwierząt gospodarskich, prowadzenie ochrony ekosystemów w tym siedlisk, ochronę przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ograniczenie antropopresji, odtworzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, rekultywacja obszarów zdegradowanych przez człowieka. Dodatkowo zostaną przeprowadzone kampanie promocyjne mające na celu zachowanie środowiska naturalnego w pierwotnym, nienaruszonym stanie oraz pobudzające społeczność do włączania się w różnego rodzaju akcje ekologiczne, uświadamianie w jak prozaiczny sposób degradowane jest środowisko (wyrzucanie baterii czy świetlówek do zwykłych koszty, wypalanie traw, niekorzystanie ze ścieżek specjalnie wytyczonych w lasach itp. Itd.)

Poniżej przedstawiamy skrócony opis zaplanowanych do realizacji działań:
Program spotkania
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Sprzedaż bezpośrednia - szansą na dostęp do żywności wysokiej jakości i dbania o środowisko naturalne oraz nasze zdrowie!

11 kwietnia 2015

Sprzedaż bezpośrednia czyli na linii rolnik (wytwarzający żywność) a konsument (spożywający tą żywność), jest jedną z najbardziej realnych szans na przetrwanie małych i średnich gospodarstw rolnych, produkujących żywność bez użycia środków chemicznych w sposób bardzo przyjazny dla środowiska i z poszanowaniem praw zwierząt.

Małe rodzinne gospodarstwa rolne poprzez fakt produkcji wszystkiego po trochu na małą skalę, troskę o środowisko, zachowanie bioróżnorodności i dbanie o zdrowie konsumentów, utrwalają sposób produkcji, który nie degraduje przyrody i krajobrazu. Stanowi on także silną gwarancje jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest to czynnik bardzo istotny w czasach kiedy coraz częściej opinią publiczną wstrząsają afery spożywcze i naganne praktyki podważające wiarygodność wytwórców żywności i ich troskę o środowisko naturalne czy godne traktowanie zwierząt.

Kupując bezpośrednio wspieramy środowisko naturalne ograniczając emisje spalin związaną z transportem żywności na duże odległości, ograniczamy ilość opakowań z tworzyw sztucznych wytwarzanych na potrzeby pakowania żywności do transportu, kupujemy świeże produkty wytwarzane lokalnie przy minimalizacji wykorzystania do ich uprawy środków chemicznych.

Więcej o zaletach takiej sprzedaży można znaleźć na stronie naszego stowarzyszenia konsumentów i producentów pod adresem www.grupa.odrolnika.pl

Stowarzyszenie powołało dożycia Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, którego jednym z głównych zadań jest łączenie drobnych rolników z konsumentami. Stowarzyszenie wspiera także projekt o nazwie „Paczka od rolnika” tworzony i realizowany przez samych rolników. Celem projektu jest sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych z gospodarstw - oznacza to że cena za ich produkty zawiera jedynie koszt produktu i w 100% stanowi kwotę jaką uzyska rolnik za nabywany przez konsumenta produkt.

Dzięki sprzedaży bezpośredniej rolnik uzyskuje wyższą cenę za swój towar zaś konsument świeży produkt wiadomego pochodzenia za znacznie niższą cenę od tej jaką musiałby ponieść robiąc zakupy w tradycyjnym sklepie. Po prostu w ramach sprzedaży bezpośredniej omija się cały szereg pośredników. Nabywaną bezpośrednio żywność można identyfikować z konkretnym już nie tylko rolnikiem ale polem na którym wyrosła (warzywa), drzewem z którego została zerwana (owoce), czy zwierzęciem od którego została pozyskana (mleko krowa, jajko kura).

Poniżej podajemy link do specjalnej aplikacji za pomocą której można kontraktować żywność u drobnych polskich rolników w sezonie 2015/2016 oraz opracowany przez nasze stowarzyszenie afisz pokazujący zalety lokalnych zakupów. Pamiętaj! środowisko i zdrowie jest jedno!! a zwierzęta też mają swoje prawa i powinny być godnie traktowane!!!
---------------------------------------------------
Powstało nowych 9 opracowań!

14 grudnia 2014

W ramach Lokalnej Strategii Rozowju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD) wydaliśmy 9 opracowań dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych terenu gmin wchodzących w skład LGD tj: Ciężkowic, Pleśnej, Wojnicza oraz Zakliczyna. Każde opracowanie liczy ok. 30 stron formatu A4. Całość projektu zrealizowana została ze środków własnych stowarzyszenia i środków uzyskanych w ramach PROW 2007-2013 z osi IV program LEADER.
W myśl słowom poety: "Cudze chwalicie swego nie znacie" chcemy pokazać, że to co wydaje się opatrzone i spowszedniałe warte jest choć odrobiny uwagi. Często jest to obszar zupełnie przez nas nieznany. Dla niektórych będzie to również swoista podróż w przeszłość. Poznamy czym parali się nasi przodkowie. Czytając o pracy rzeźbiarza, bednarza, czy chociażby zduna, uświadomimy sobie jak ciężką i mozolną wykonywali profesje oraz jak trudne było kiedyś życie. Zwłaszcza teraz w dobie techniki i wszelkiego rodzaju wygód. W naszych opracowaniach skupimy się również na folklorze regionu.
---------------------------------------------------
Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa dobiegła końca!

16 listopada 2014

30 września 2014 generalny wykonawca inwestycji firma Usługowo-Handlowa Jan Marek Stanuch z Ciężkowic zakończył prace budowlane przy Centrum Produktu Lokalnego. Aktualnie trwają odbiory budynku prowadzone przez odpowiednie instytucje. Budynek zostanie otwarty po wydaniu przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na jego użytkowanie co powinno nastąpić do końca listopada 2014 roku.
W Centrum Produktu Lokalnego będziemy prowadzić bezpłatne warsztaty z zdrowego gotowania, żywienia, upraw ekologicznych i tradycyjnych (wolnych od GMO), będziemy edukować dzieci w tematach odpowiedniego odżywiania, poprowadzimy kanał kulinarny, będziemy łączyć konsumentów i lokalnych producentów rolnych i wiele innych.

Więcej informacji o Centrum znajdziesz w zakładce o CPL
---------------------------------------------------
Zaproszenie do udziału w szkoleniu;
data zamieszczenia: 14.10.2014 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim.
Program spotkania
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na Piknik Rodzinny;
data zamieszczenia: 22.06.2014 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Piknik Rodzinny Organizacji pozarządowych, który odbędzie się w Pleśnej dnia 29 czerwca 2014 tj. niedziela.
Program spotkania
dokument pdf |
---------------------------------------------------
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków;
data zamieszczenia: 15.06.2014 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia w Rzuchowej dnia 30 czerwca 2014 o godz. 18.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 18.30 (II termin).
Zaproszenie i porządek obrad
dokument pdf |
Od stycznia 2014 rusza PACZKA ŻYCIA

27 stycznia 2014

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zachęca do przekazania 1% podatku na nasz nowy projekt jakim jest PACZKA ŻYCIA. Wystarczy, że rozliczysz się z naszym programem do PIT lub w swojej deklaracji podatkowej podasz nasz KRS.
W ramach tej akcji chcemy pomagać chorym na nowotwory w dostępie do jak bardzo ważnej na etapie leczenia - żywności wolnej od chemii.
Mając na uwadze wysokie koszty leczenia, które sprawiają że zakup tej zywności w sposób ciągły jest niemożliwy stworzyliśmy niniejszy projekt.
Jeśli zdecydujesz się oddać na ten cel Swój 1% podatku koniecznie wpisz w polu Cel Szczegółowy "Paczka Życia". W ten sposób pomożesz chorym dzieciom, drobnym producentom rolnym jak również chronić środowisko naturalne popierając ekologie.

Więcej o naszej akcji znajdziesz w zakładce nasze akcje
---------------------------------------------------
Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa powinna zakończyc się do czerwca 2014 roku.

26 stycznia 2014

27 stycznia 2014 mija pół roku jak na placu budowy Centrum Produktu Lokalnego rozpoczęto prace. Równo po 6 miesiącach mamy już budynek w stanie surowym zamkniętym. W środku dobiegają końca prace związane z montażem instalacji elektrycznej i pomału rozpoczniemy prace wykończeniowe.
W Centrum Produktu Lokalnego będziemy prowadzić bezpłatne warsztaty z zdrowego gotowania, żywienia, upraw ekologicznych i tradycyjnych (wolnych od GMO), będziemy edukować dzieci w tematach odpowiedniego odżywiania, poprowadzimy kanał kulinarny, będziemy łączyć konsumentów i lokalnych producentów rolnych i wiele innych.

Więcej informacji o Centrum znajdziesz w zakładce o CPL
© Copyright 2011-2017 grupa.odrolnika.pl All rights reserved.
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA | 33-114 Rzuchowa 1 | e-mail: grupaodrolnika@wp.pl | Telefon: 608 42 46 60 | nr KRS 0000113391
Konto | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Pleśna | nr: 02 8589 0006 0100 0011 9311 0001
Materiały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Stowarzyszenia stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).
web stats stat24