W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Aktualności

Najnowsze wiadomości dotyczące Stowarzyszenia Grupa OdRolnika
2023-06-16

Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej dnia 30 czerwca 2023 tj. piątek o godz. 18.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 18.30 (II termin).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i powitanie uczestników przez Prezesa Zarządu;
 2. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i ważności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza - protokolanta Zgromadzenia:
 4. Przedstawienie głównych punktów regulaminu obrad i statutu, w tym sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 30 września 2022 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2022 rok. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniem Kom. Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok
  / Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień za rok 2022/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na cele statutowe i pokrycie strat z lat poprzednich;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok

 

 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu;
 2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2024 rok. Dyskusja nad projektem uchwały;
 2. Głosowanie nad przyjęciem wysokości składek członkowskich w 2024 roku:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2020 rok;
 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia
 2. Głosowanie nad określeniem kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia;
 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia
 2. Głosowanie w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia;
 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w:

       a) Regulaminie Zarządu stowarzyszenia

       b) Regulaminie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia;

 1. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:

         a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu stowarzyszenia;

         b) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia;

 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyróżniającego go znaku graficznego. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
 2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia pieczęci. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
 3. Wybór władz Stowarzyszenia;
 4. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia:

        a) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia;

        b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

        c) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;

 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
 2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu stowarzyszenia do zaciągania kredytów, pożyczek i ustanawiania gwarancji bankowych. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
 4. Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2023;
 5. Wolne wnioski;
 6. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Porządek i zaproszenie

© 2024 grupa.odrolnika.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone