start | o nas | o CPL | nasze akcje |do pobrania | 1% na OPP | pomóż nam | kontakt | zapytaniaCENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO W RZUCHOWEJ
Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest promocja produktów lokalnych a przez to wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów - Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu w skład którego będzie wchodzić: budynek centrum, park dworski i ogródek edukacyjny. Budujemy je w miejscu, w którym od XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.

W ramach projektu powstanie nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum Produktu Lokalnego o kubaturze blisko 400 m. kw., który będzie pełnić funkcje centrum kultury i turystyki.
Wewnątrz znajdzie się sala konferencyjno-szkoleniowa na 60 osób i dwie mniejsze salki zdolne pomieścić odpowiednio 30 i 15 osób - razem 105 osób. Mają się tam odbywać wystawy, degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy zdrowego gotowania i wiele innych. W jednym z pomieszczeń zaplanowano urządzenie studia kuchennego na potrzeby promocji produktów lokalnych poprzez programy kulinarne. W Centrum Produktu Lokalnego znajdzie się też informacja na temat produktów lokalnych.

Liczymy na to, że Centrum Produktu Loklanego stanie się prawdziwym centrum turystyki, także kulinarnej, jedną z ikon turystycznych regionu.
Wizualizacja budunku - do pobrania
Logotypy Centrum Produktu Lokalnego - do pobrania
HISTORIA BUDOWY CPL

Otrzymanie gruntów pod budowe CPL

18 maja 2012 roku w Krakowie została podpisana umowa bezpłatnego użyczenia gruntu stowarzyszeniu GRUPA ODROLNIKA na okres 20 lat pod budowę Centrum Produktu Lokalnego. Umowę w imieniu stowarzyszenia podpisały Wiceprezes - Barbara Zych oraz Sekretarz - Bernadetta Lipka. Użyczona działka zgodnie z planem przestrzennego zagospodarsowania terenu znajduje się w terenach usług i zieleni urządzonej.


Pozwolenie na budowę pierwszego budynku CPL

05 lipca 2012 roku stowarzyszenie otrzymało od Starosty Tarnowskiego Pozwolenie na budowę Centrum Produktu Lokalnego w miejsowości Rzuchowa w oparciu o decyzję nr 800/12, która uprawomocniła się dnia 26-07-2012 roku.


Otrzymanie dotacji Unijnej CPL

05 kwietnia 2013 roku w Krakowie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego nr 00132-6930-UM0631294/12 której przedmiotem jest dofinansowanie budowy Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa z funduszy Unii Europejskiej w kwocie przyznanej dotacji 276 020,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych).
Środki dotacji pochodzą z funduszy PROW na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER z środków przewidzianych na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.


Wyłonienie wykonawcy CPL

12 lipca 2013 roku w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca inwestycji, którym została firma Usługowo-Handlowa Jan Marek Stanuch z Ciężkowic. Cena brutto oferty na budowę Centrum Produktu Lokalnego wyniosła 734 929,46 zł


Rozpoczęcie budowy CPL

27 lipca 2013 roku ruszyły oficjalnie prace budowlane, budynek został naniesiony geodezyjnie na gruncie przewidzianym pod inwestycje, fundamenty mają byc gotowe do końca miesiąca sierpnia 2013 r. Zgodnie z wstępnym harmonogramem budynek ma zostać oddany do użytku najpózniej do października 2014 roku. Powierzchnia zabudowy ma wynieść 246,6 m. kw., powierzchnia użytkowa 313,3 m.kw. W Centrum Produktu Lokalnego zatrudnienie znajdzie 3 osoby.


Półmetek budowy CPL

31 grudnia 2013 roku dzięki sprzyjającej pogodzie na placu budowy Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa osiągneliśmy 50% zaplanowanych prac tzn. budynek w stanie surowym zamkniętym z podłączonymi mediami (woda i kanalizacja). Od stycznia zaczynamy prace wykończenie zaś planowane na czerwiec 2014 roku otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Produktu Lokalnego jest jak najbardziej realne. Niebawem pojawi się pierwszy harmonogram bezpłatnych warsztatów i zajęć.


Zakończenie budowy CPL

30 września 2014 roku dobiegły końca prace na placu budowy Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa. W ten sposób osiągneliśmy 100% zaplanowanych prac tzn. wykończony budynek z podłączonymi mediami (gaz, energia elektryczna, woda i kanalizacja). Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Produktu Lokalnego zaplanowano na koniec miesiąca listopad 2014 roku. Centrum Produktu Lokalnego czynne będzie od wtorku do niedzieli włącznie tj. 6 dni w tygodniu. Budynek jest ogólnodostępny, wstęp będzie wolny. Niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa Centrum i pojawi się harmonogram bezpłatnych warsztatów i zajęć wraz z godzinami otwarcia Centrum.


Zdjęcia z placu budowy obrazujące stan prac (sierpień 2013) - do pobrania
Zdjęcia z placu budowy obrazujące stan prac (wrzesień 2013) - do pobrania
Zdjęcia z placu budowy obrazujące stan prac (styczeń 2014) - do pobrania
Zdjęcia z placu budowy obrazujące stan prac (wrzesień 2014) - do pobrania
© Copyright 2011-2014 grupa.odrolnika.pl All rights reserved.
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA | 33-114 Rzuchowa 1 | e-mail: grupaodrolnika@wp.pl | Telefon: 608 42 46 60 | nr KRS 0000113391
Konto | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Pleśna | nr: 02 8589 0006 0100 0011 9311 0001
wspierają nas: