W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

Gmina Ciężkowice w partnerstwie z Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną realizuje operacje pt. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny".

Głównym celem operacji jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy - wejścia promujące
i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Celami szczegółowymi operacji są:

- podjęcie próby wprowadzenia na rynek produktów regionalnych poprzez współpracę samych producentów, tych którzy wytwarzają produkty regionalne np. 10 - 15 z nich jak też inne produkty w ramach żywności wysokiej jakości (ekologiczna, tradycyjna) objętych wnioskiem w ramach wspólnej współpracy oraz przez wykorzystanie już istniejących inicjatyw dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

- określenie nowych innowacyjnych form zbiorowego wprowadzania na rynek produktów regionalnych przez wszystkich ich wytwórców w ramach współpracy i w ramach wspólnej oferty skierowanej do odbiorców indywidualnych jak i sieci handlowych

- integracja środowiska producentów żywności tak wokół idei promowania produktów wysokiej jakości jak i sposobów pokonywania barier proceduralnych w zdobywaniu wartościowych znaków jakości (konfrontacja producentów wyrobów utytułowanych
z producentami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi udziałem w systemie, odbiorcami – uczestnikami wydarzenia, ale nie posiadającymi wiedzy i umiejętności w zakresie pokonywania barier proceduralnych i korzyści jakie niesie z sobą udział w systemie jakości i wykorzystanie możliwości jakie dają takie produkty),

- wykorzystanie produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulinarnej przez nawiązanie współpracy z restauracjami, firmami gastronomicznymi i touroperatorami a przez to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

- umożliwienie przedstawienia korzyści płynących z rejestracji produktu regionalnego
w ramach istniejących systemów jakości żywności (chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne) poprzez wsparcie promocji produktów (stoiska wystawowe
z degustacją – 20 szt. Zgodnie z wnioskiem) i prezentację producentów i ich drogi dojścia ich produktów do osiągnięcia „tytułu” produktu regionalnego podczas znanej imprezy,

- dotarcie z ideą i korzyściami z udziału w systemach jakości żywności do potencjalnych jej producentów – uczestników imprezy/wydarzenia (rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producenckie, kwaterodawcy)

- promocja produktów żywnościowych „chronionych”  - krajowe produkty regionalne wśród szerokiego grona odbiorców, jakim są uczestnicy znanej i mocno rozpropagowanej imprezy (Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników – stoiska wystawowe z degustacją produktów i prezentacja producentów w trakcie imprezy)

- przedstawienie przykładów – dobrych praktyk dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w skali U.E. i współpracujących w ramach projektu województw.

- promocja systemów jakości żywności jako gwarantów korzyści dla obu stron (producenci i konsumenci)

- promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez umożliwienie wypożyczenia wystawy do województw współpracujących w ramach operacji nawet po zakończeniu realizacji operacji

 

Grupą docelową operacji są:

 • producenci dziesięciu z aktualnych czterdziestu regionalnych produktów żywnościowych z terenu Polski;
 • wystawcy wyrobów regionalnych uczestniczący w Pogórzańskim Jarmarku Artystów
  i Rękodzielników, promujący swoje oferty/wyroby,
 • uczestnicy „Święta Produktów Lokalnych” – konsumenci,
 • Młodzi rolnicy, doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego ds. rolnictwa, przedstawiciele LGD

 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom dobrych praktyk wykorzystania żywności wysokiej jakości w codziennych praktykach żywieniowych,
 • Konferencja ma na celu zintegrowanie samych indywidualnych producentów, „grup producentów” zarówno tych formalnych jak i nie formalnych i wymianę doświadczeń,
 • Impreza plenerowa ma na celu ukazanie bogactwa w zakresie tzw „żywności wysokiej jakości” tradycji i walorów kulturowych związanych z jej wytwarzaniem lokalnie na mała skale w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych współgrających z otoczeniem i środowiskiem naturalnym,
 • Stoisko wystawiennicze ma na celu ukazać różnorodność produktów i przyczynić się do ich promocji w miejscach szczególnych na mapie turystycznej regionu,
 • Materiał drukowany ma na celu rozpowszechnianie informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym działań możliwych do pojęcia na obszarach wiejskich w zakresie współpracy, zrównoważonego rozwoju, wykorzystania funduszy itp. Opisanych we wniosku,
 • Prasa ma na celu informowanie o wydarzeniach związanych z realizacją operacji oraz informowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Spot odpowiednio w radiu i telewizji maja na celu upowszechnienie wiedzy mieszkańców województw objętych wnioskiem w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie o wydarzeniach realizowanych w ramach operacji ,
 • Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i zwiększenie zainteresowania mieszkańców zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich,
 • Informacje i publikacje w internecie maja na celu upowszechnienie wiedzy mieszkańców województw objętych wnioskiem w kontekście dotarcia do szerokiej grupy odbiorców w tym do odbiorców poza teren 5 województw objętych projektem w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie o wydarzeniach realizowanych w ramach operacji.

 

Planowane wyniki operacji/efekty

 • Przeprowadzone  4 większe działania promocyjne w wyniku których nastąpi wzrost świadomości konsumentów:
 1. zapoznanie uczestników wydarzenia (ok. 1000-1500 osób) jakim jest Święto Produktu Lokalnego z zaletami wynikającymi z zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 2. Przeprowadzone działania promocyjne skierowane do ok 50 000 odbiorców działań w Skamieniałym Mieście;
 3. Przeprowadzone działania promocyjne skierowane do ok. 8000 odbiorców w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach;
 4. Przeprowadzone działania promocyjne skierowane do ok. 100 000 poprzez media
 • Kontynuacja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez propagowanie stosowania systemów żywności wysokiej jakości, zachęcenie do pokonywania barier związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów spożywczych

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała, Tarnowską Organizacją Turystyczną oraz Regionalnym Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie http://www.ksow.pl

© 2024 grupa.odrolnika.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone